Assoc.Prof. Mehmet Umutlu

Yaşar University

Assoc.Prof. Mehmet Umutlu

Yaşar University

A

WELCOME

Short Biography: Dr. Mehmet Umutlu is the Head of the Department of International Trade and Finance and Associate Professor of Finance at Yaşar University. Before joining to Yaşar University, he held several positions in Turkey as well as abroad.  He served as an Assistant Professor of Finance and as a Postdoctoral Associate  at the Department of Accounting and Finance at Lancaster University in the UK. He visited the Department of Finance at Tilburg University in Netherlands as a Postdoctoral Fellow. He took role at Çankaya University in Turkey as an Assistant Professor of Finance. He received BSc degree in Civil Engineering at Middle East Technical University; completed the MBA program at Hacettepe University; and earned PhD degree at Bilkent University in the track of Finance.

His main research interests fall in the areas of asset pricing, investments, portfolio management and financial economics. His papers appeared in journals such as Journal of Banking and Finance, Financial Analysts Journal, North American Journal of Economics and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Derivatives, Investment Analysts Journal, World Economy, Applied EconomicsCzech Journal of Economics and Finance, Quality and Quantity which are covered by SSCI. He served as a reviewer for several international journals, and for international and national research projects. He acted as the Principal Investigator for a project sponsored by The Scientific and Technological Research Council of Turkey and as a Researcher in another one. He presented and discussed many papers at national and international conferences and seminars. He is the holder of Successful Researcher Award given by Yaşar University.

Kısa Biyografi
Dr. Mehmet Umutlu, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekte ve  Doçent olarak görev almaktadır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde önce Postdoktor Araştırmacı sonrasında da Yrd. Doçent olarak  çalışmış, Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde yine Postdoktor araştırmacı olarak bulunmuş ve Ankara’da Çankaya Üniversitesi’nde Yrd. Doçent olarak görev almıştır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ve  doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

İlgi alanları Varlık Fiyatlama Modelleri, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi  ve Finansal Ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmaları, Journal of Banking and Finance, Financial Analysts Journal, North American Journal of Economics and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Derivatives, Investment Analysts Journal, World Economy,  Applied Economics, Czech Journal of Economics and Finance, Quality and Quantity gibi SSCI atıf endekslerinde taranan bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bir TÜBİTAK projesinde Proje Yürütücüsü, başka bir diğerinde ise Araştırmacı olarak görev almıştır. Birçok uluslararası bilimsel dergi için makale hakemliği, bir uluslararası ve dört ulusal proje için proje hakemliği yapmıştır. Ulusal ve Uluslararası konferans ve seminerlerde birçok kez çalışmalarını sunmuştur. Yaşar Üniversitesi tarafından verilen Başarılı Araştırmacı Ödülü’nü almıştır.

 


...

Assoc.Prof. Mehmet Umutlu Yaşar University