Prof. Dr. Mehmet Umutlu

Yaşar University

Prof. Dr. Mehmet Umutlu

Yaşar University

P

WELCOME

Short Biography: Prof.Dr. Mehmet Umutlu is a Professor in Finance at the Department of International Trade and Finance, Yasar University where he served as the Head of Department for nine years. Before joining Yaşar University, he held several positions in Turkey as well as abroad.  He served as an Assistant Professor in Finance and as a Postdoctoral Associate  at the Department of Accounting and Finance at Lancaster University in the UK. He visited the Department of Finance at Tilburg University in Netherlands as a Postdoctoral Fellow. He took role at Çankaya University in Turkey as an Assistant Professor. He received a BSc degree in Civil Engineering at Middle East Technical University (ABET accredited); completed the MBA program at Hacettepe University; and earned his PhD degree at Bilkent University in the track of Finance (AACSB accredited).

His main research interests fall in the areas of asset pricing, investments, portfolio management and financial economics. He published more than 25 articles in scientific journals most of which are indexed by Web of Science or Scopus. His papers appeared in well-known finance journals such as Journal of Banking and Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Empirical Finance, Financial Analysts Journal, North American Journal of Economics and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Derivatives, Investment Analysts Journal, World Economy, Applied EconomicsCzech Journal of Economics and Finance, and Finance Research Letters. He served as a reviewer for several international journals, and for international and national research projects. He acted as the Principal Investigator for a project sponsored by The Scientific and Technological Research Council of Turkey and as a Researcher in another one. He presented and discussed many papers at national and international conferences and also chaired many seminars and conference sessions. He is the recipient of the Successful Researcher Award given by Yaşar University.

Kısa Biyografi
Prof. Dr. Mehmet Umutlu, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Finans alanında Profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı bölümde 9 yıl süreyle bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde önce Postdoktor Araştırmacı sonrasında da Yrd. Doçent olarak  çalışmış, Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde yine Postdoktor araştırmacı olarak bulunmuş ve Ankara’da Çankaya Üniversitesi’nde Yrd. Doçent olarak görev almıştır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ve  doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

İlgi alanları Varlık Fiyatlama Modelleri, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi  ve Finansal Ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Çoğu Web of Science veya Scopus tarafından endekslenen bilimsel dergilerde basılmış olmak üzere 25’ten fazla akademik çalışması bulunmaktadır. Çalışmaları, finans alanının tanınmış dergilerinden olan Journal of Banking and Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Empirical Finance, Financial Analysts Journal, North American Journal of Economics and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Derivatives, Investment Analysts Journal, World Economy,  Applied Economics, Czech Journal of Economics and Finance, Finance Research Letters gibi dergilerde yayınlanmıştır. Bir TÜBİTAK projesinde Proje Yürütücüsü, başka bir diğerinde ise Araştırmacı olarak görev almıştır. Birçok uluslararası bilimsel dergi için makale hakemliği, bir uluslararası ve beş ulusal proje için proje hakemliği yapmıştır. Ulusal ve Uluslararası konferans ve seminerlerde birçok kez çalışmalarını sunmuş, hakemlik ve oturum başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Yaşar Üniversitesi tarafından verilen Başarılı Araştırmacı Ödülü sahibidir.

 


...

Prof. Dr. Mehmet Umutlu Yaşar University